Nowa oferta

W związku z projektem finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś Priorytetowa I Działanie 1.2 Działalnosć badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów - Projekty badawczo-rozwojowe Nr Umowy RPMA.01.02.00-14-5641/16

Wprowadziliśmy do swojej oferty nowość w postaci innowacyjnych mebli kuchennych dla osób niepełnosprawnych